Máy rửa xe

Chính sách chất lượng

CÔNG BỐ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

 -  Chính sách chất lượng của Công Ty Cổ Phần Lilama 45.3 là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đảm bảo chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật dự án làm thoả mãn nhu cầu khách hàng và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên trong công ty.

- Mục tiêu của Công ty là thi công các công trình đạt các yêu cầu kỹ thuật, an toàn, tránh lãng phí và bàn giao công trình đúng tiến độ cam kết với khách hàng.

-  Mỗi thành viên trong Công ty đều là người cung ứng đồng thời cũng là khách hàng của đồng nghiệp để kiễm soát lẫn nhau nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn tiến độ công việc và Hệ thống Quản lý Chất lượng được cải tiến trong quá trình sản xuất kinh doanh.

VIDEO CLIP

LIÊN KẾT WEBSITE