Máy rửa xe

LILAMA45.3 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

     Ngày 24 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

     Đại hội vinh dự chào đón các cổ đông, đại diện nhóm cổ đông về tham dự. Các Cổ đông cũng đã nghe HĐQT trình bày các báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2018; báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm soát.

      Sau khi nghe các báo cáo, các cổ đông đã sôi nổi thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung của các bản báo cáo. Đại hội cũng đã nghe đại diện nhà đầu tư phát biểu ý kiến về công tác SXKD trong thời gian qua và mong muốn rằng phát huy những gì đã đạt được, tập thể CBCNV Lilama 45.3 cùng nhau đoàn kết xây dựng Lilama 45.3 ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

01

02

Ông Bùi Quốc Vương  Chủ tịch HĐQT phát biểu thông qua chương trình Đại hội

06

Ông Hoàng Việt Tổng giám đốc – TV HĐQT phát biểu

04

0305

07

Các thành viên HĐQT năm 2018

08

Các thành viên BKS năm 2018

Ban Biên Tập WebSite

VIDEO CLIP

LIÊN KẾT WEBSITE