Máy rửa xe

Đảng bộ Công ty cổ phần Lilama 45.3 Triển khai học tập chuyên đề về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015

          Thực hiện Thông báo số: 124-TB/BTGĐUK ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Ban tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp Tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai học tập chuyên đề năm 2015.

          Ngày 27 tháng 02 năm 2015 tại Hội trường trụ sở Công ty Văn phòng Đảng ủy đã tổ chức cho toàn thể CBCNV khối cơ quan tham gia học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” Do Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo – Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương giảng dạy được truyền hình trực tiếp qua sóng của đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi. Đây thực sự là buổi sinh hoạt bổ ích và đầy ý nghĩa để CBCNV Công ty rút ra được kinh nghiệm nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như trong sinh hoạt, đoàn kết xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

11

22

Biên Tập WebSite

VIDEO CLIP

LIÊN KẾT WEBSITE