Máy rửa xe

Chi bộ khối cơ quan I tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 Thành công tốt đẹp

     Thực hiện Chỉ thị số: 36 – CT/TW ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ chính trị, Kế hoạch số: 46-KH/ĐUK ngày 11/08/2014 của Đảng uỷ khối doanh nghiệp Tỉnh Quảng Ngãi về việc Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

     Căn cứ vào Kế hoạch số: 04 – KH/ĐUVP ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty về việc tiến hành Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ VIII ( 2015 – 2020 )

     Ngày 11 tháng 4 năm 2015 Chi bộ khối cơ quan I đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có:

     Đ/c: Nguyễn Đình Cư – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức

     Đ/c: Bùi Văn Hoàng – UVBCH, Phó Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

     Đ/c: Phạm Xuân Đổng – UVBTV, Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty

     Đ/c: Bùi Huy Du – Phó Bí thư Chi bộ khối cơ quan II

Cùng toàn thể đảng viên chi bộ khối cơ quan I cùng về dự đông đủ

      Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, cũng như sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy, Đại hội đã thảo luận, bàn bạc các giải pháp để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới.

     Đại hội đã bầu ra Cấp uỷ và các chức danh chủ chốt của Chi bộ để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong  nhiệm kỳ mới

     Đại hội Chi bộ khối cơ quan I đã thành công tốt đẹp, 100% đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017

 

Một số hình ảnh tại Đại hội

IMG_01Toàn cảnh Đại hội

IMG_02.Đ/c: Nguyễn Đình Cư – UVBTV Đảng uỷ KDN tỉnh phát biểu ý kiến

IMG_03Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh

IMG_04Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 ra mắt

Ban Biên Tập WebSite

VIDEO CLIP

LIÊN KẾT WEBSITE